Arvot

Turun taidoseurassa noudatetaan yhdenvertaisuuslakia.

Yhdenvertaisuuslaki on astunut voimaan 30.12.2014. Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää
sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.

Lisätietoa yhdenvertaisuuslaista ja muista siihen liittyvistä laeista saa osoitteesta www.yhdenvertaisuus.fi

Liitteenä seitsemän kamppailulajiliiton (Aikido, Judo, Karate, Miekkailu- ja 5-ottelu, Nyrkkeily, Paini, Taekwondo)
yhdessä laatima kamppailu-urheilun yhteinen yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2018-2019 sekä seurakyselyn 2017 koonti.

Kamppailulajien yhdenvertaisuussuunnitelma 2018-2019

Moderni japanilainen kamppailu-urheilulaji