Tachikata hattai

Termillä tarkoitetaan kahdeksaa seisonta-asentoa

1. Heisoku dachi 

Perusasento, jossa jalat ovat vierekkäin ja yhdessä. Käytetään yleisemmin aloitusasentona. Tästä asennosta esim. laskeudutaan polvi-istuntaan ennen kumarrusta tai asennosta ”otetaan kamae”. Kädet ovat levyinä
(sormet yhdessä) jalkojen sivuilla keskisormi hakaman sauman kohdalla.
Hokeissa asento kuvastaa useimmiten heikkoa kohtaa, jossa hokein tekijä on kuitenkin valmiina. Tällöin kädet ovat hikitessä eli nyrkissä kylkien vieressä kämmenet ylöspäin.

Taidokisoissa ottelua tuomitseva tuomari antaa pisteet heisoku dachissa.

2. Eji dachi

Perusasento, jossa etummaisen jalan jalkapohja kokonaan maassa ja takimmaisen jalan paino jalkaterän varassa. Polvi on kevyesti irti maasta ja taidoka kannattelee painoaan työntämällä jalkoja toisistaan erilleen vastakkaisiin suuntiin. Jalat ovat kidosenlinjan molemminpuolin.

Asennossa molempien jalkojen polvitaipeiden välin kulma on 90 astetta. Sama kulma muodostuu myös takajalan ja alustan väliin.

Tämä jalkojen asento on gedan gamaessa (kuten kuvassa) tai esim. välivaiheena laskeuduttaessa heisoku dachista polvi-istuntaan tai noustessa tästä asennosta ylös. Asento on myös joidenkin käsitekniikoiden loppuasento ja siksi yleinen eri perushokeissa. Ottelussa ja koboissa, jotka ovat otteluharjoitteita, ottelijat odottavat tässä asennossa lähtömerkkiä.

3. Maeashi dachi

Tässä asennossa paino on lähes kokonaan etummaisella jalalla, jonka varpaat ovat kidosenlinjan suuntaisesti.  Kidosenlinjalla tarkoitetaan etenemissuuntaa. Etujalka on kevyesti koukistettuna. Taaempi jalka on etummaisen vieressä jalkaholvin kohdalta etujalassa kiinni jättäen kantapään etujalan taakse. Taaemman jalan päkiä koskee kevyesti tatamiin jalkaterän osoittaessa etummaiseen jalkaan nähden 45 astetta sivulle. Maeashi dachissa polvet pidetään suojauksen takia lähellä toisiaan.

Tämä asento on sosoku-liikkumisen loppuasento sekä kasoku-liikkumisen lyöntivaiheen asento.

4. Ushiroashi dachi

Tässä asennossa paino on lähes kokonaan takimmaisella jalalla, jonka varpaat ovat kidosenlinjaan nähden 45 astetta sivulle. Takajalka on kevyesti koukistettuna ja jalkapohja on kokonaan alustassa. Etujalka on taaemman edessä jalkaholvin kohdalta takajalassa kiinni. Etujalan päkiä koskee kevyesti tatamia jalkaterän ollessa kidosenlinjalla. Ushiroashi dachissa polvet pidetään suojauksen takia lähellä toisiaan.

Tämä asento on insoku-liikkumisen loppuasento.

5. Kokutsu dachi

Tässä asennossa taidokan jalat ovat samalla linjalla eli kidosenilla.

Paino on jakautunut siten, että 70 % painosta on takimmaisella jalalla ja 30 % etummaisella jalalla. Kummatkin jalat ovat koukussa (polvitaipeiden kulmat 120 astetta) painon jakautuessa molemmissa jaloissa ensisijaisesti päkiöille, vaikkakin kantapää koskettaa tatamia.

Takimmaisen jalan varpaat ovat kidosenlinjasta katsottuna 90 ° sivulle käännettynä ja samoin jalan polvi osoittaa sivulle. Etummainen jalka kulkee kidosenlinjan suuntaisesti. Vartalon kulma on kidosenlinjaan nähden 45°. Taidoka kannattelee painoaan puristamalla jalkojaan toisiaan kohti.

Tätä asentoa käytetään chudan gamaessa, joka on yleisimmin esiintyvä perusasento ja josta useimmiten tehdään perustekniikkaa. Hokeissa asento on niin ikään yleinen. Lisäksi taidokat liikkuvat ottelussa chudan gamaessa unsokulla. Ottelua tuomitseva taidotuomari käynnistää ottelun seisten tässä asennossa.

6. Ryunen dachi

Tässä asennossa taidoka on korkkiruuvimaisessa kierteessä. Kuten kokutsu dachissakin jalat ovat kidosenilla. Paino on yhtä paljon kummallakin jalalla.

Etummaisen jalan koko jalkapohja on alustalla, kidosen linjan kulkiessa jalkaholvin kohdalta. Jalkaterä ja polvi osoittavat kidosen-linjaan nähden kohti suoraan sivulle. Jalka on syvässä koukussa.

Takimmaisen jalan polvi on lähellä lattiaa. Jalka on kidosen-linjalla painon ollessa päkiällä. Polvitaipeen kulma on 90 astetta.

Tämä asento esiintyy jodan gamaessa ja esim. seino-liikkeen keskivaiheessa.

7. Fudo dachi

Tässä asennossa taidoka on lähes kokutsu dachissa. Erona kokutsu dachiin paino on yhtä paljon molemmilla jaloilla ja jalkaterät ovat linjaan nähden yhtä paljon avattuina.

Jalkaterät ja polvet ovat kevyesti viistoon ja rintamasuunta on jalkojen avaussuuntaan. Taidoka painaa molempia jalkoja (polvia) aktiivisesti auki.

Asentoa käytetään esim. tsukin tai muiden käsitekniikoiden harjoitusasentona. (Kuten kuvassa) tai se on välivaihe esim. harjoiteltaessa sentai chokujo zukia vaiheittain, jolloin kidosenlinja kulkee kantapäiden kohdalta poikittain rintamasuuntaan nähden.

Lisäksi in-hokeissa on hitaita tai heikkoja vaiheita, joissa noustaan heisoku dachiin fudo dachin kautta.

8. Zenkutsu dachi

Tässä asennossa taidokan jalat ovat molemmin puolin kidosen linjaa. Rintamasuunta on eteenpäin, mutta jalat osoittavat 45 astetta rintamasuunnasta sivulle siten, että etummaisen jalan ollessa vasen, kulma on oikealle.

Tässä asennossa taidoka on etupainoisessa asennossa.

Asentoa käytettiin vanhassa gedan no kobo-harjoitteessa, jossa puolustaja tekee hyökkääjään nentai jun ashigaramin. Nykyään asentoa käytetään joissakin lyöntiharjoitteissa etenemisharjoituksena.

Muita seisonta-asentoja

Musubi dachi

Perusseisonta-asento, jossa jalat ovat vierekkäin ja kantapäiden kohdalta yhdessä. Jalkaterien välin kulma on 60 astetta.

Termi on yleiskieltä ja tarkoittaa armeijan ”Asento!”-komennusta. Sana viittaa vyönsolmuun, koska jalat ovat samassa asennossa kuin roikkuvat vyönpäät.

Tästä asennosta tehdään pystykumarrus, ritsu rei eli kumarrus seisten. Kädet ovat tällöin asennossa, kuten heisoku dachissa eli jalkojen sivuilla levynä (sormet yhdessä). Pystykumarrus tehdään esim. parin valinnassa tai kisoissa kilpailijoiden esittäytyessä yleisölle.

Heiko dachi

Tässä asennossa taidokan jalat ovat hartioidenlevyisessä asennossa. Jalkaterät osoittavat rintamasuuntaan. Polvet kevyesti koukistettuina.

Tätä asentoa käytetään esim. tsukia tai muita käsitekniikoita harjoitellessa, eikä se varsinaisesti kuulu taidon asentoihin.

Moderni japanilainen kamppailu-urheilulaji