Unsoku

Mitä unsoku on?

Unsokulla tarkoitetaan jalkojen liikkeitä, liikkumista askeleilla. Taidossa unsoku on tapa, jolla liikutetaan jalkoja ja sitä kautta koko vartaloa pitkin tatamia.

Taido poikkeaa muista kamppailulajeista liikkumisensa kolmiulotteisuudella. Unsokulla taidoka liikkuu eteen, taakse sekä sivuille. Sivulleliikkumisen elementti on taidossa muita kamppailulajeja kiinteämpi ja korostuneempi. Itse asiassa sivuttaisliike on useimmiten pitempi kuin liikkeet eteen ja taakse. Unsoku yhdistettynä unshiniin, joka nostaa taidokan myös ilmaan, luo taidoliikkumisessa kolmiulotteisuuden, johon pelkällä unsokulla ei päästä.

Kamppailulajeissa liikkuminen on useimmiten kahliutunut hyökkäysetäisyyden mukaan. Toisin sanoen pyritään lajille ominaiselle hyökkäysetäisyydelle, tarkkaillaan vastustajaa, muttei välttämättä käytetä liikkumista sinänsä hyökkäyksen apukeinona. Taidossa sen sijaan unsokua ja kihongia eli perustekniikoita ei oikeastaan tulisi erottaa toisistaan vaan niiden tulisi olla tiiviisti toisissaan kiinni. Perustekniikan tulisi lähteä suoraan unsokusta, jonka puolestaan tulisi tukea perustekniikkaa luomalla oikeanlaisen etäisyyden ja avaamalla vastustajan puolustuksen kautta tilaa hyökkäykselle. Toisin sanoen unsokun tarkoitus on päästä vastustajaan nähden suotuisampaan asemaan ja parantaa tekniikan tehoa.

Liikkumisellä pyritään kontrolloimaan vastustajaa sekä itse kokoajan kontrolloimaan omaa puolustuksellista asemaa vastustajaan nähden. Unsokuliikkumisen etuna on se, että jatkuvasti pyritään sopeutumaan vastustajan tilaan. Liikkumalla taidon harrastaja ohjaa vastustajaa haluttuun suuntaan. Liike antaa aikaa taktiikalle ja ajatukselle. Sopivaa hyökkäyshetkeä etsitään rytmin, etäisyyden ja liikekulman muutoksilla.

Unsokuliikkeet

Kosoku

kosoku (1)

 

Kosokussa taidoka liikkuu sivuttain 45 astetta vastustajaan nähden. Ylläolevassa kuvasarjassa on esitetty kosokun liike kolmella kuvalla. Ensimmäisessä kuvassa on lähtöasento, hidari (vasen) chudankamae, seisonta-asentona kokutsudachi. Toisessa kuvassa esitetään etummaisen jalan liike. Ensin jalka astuu takimmaisen jalan vieressä käyden ja jatkaen matkaansa suoraan sivulle. Toisessa kuvassa aluksi takimmaisena ollut jalka liikkuu sivulle ensin liikkuneen jalan viereen ja siitä eteenpäin. Loppuasento on alkuasentoon nähden 45 astetta. Puoli on vaihtunut ja taidokalla on migi (oikea) chudan kamae.

Unsokun harjoitteleminen

Taidossa on kahdeksan eri unsokuliikettä, joita harjoitellaan unsoku happo-nimisessä harjoituksessa.

Moderni japanilainen kamppailu-urheilulaji